Társadalmi felelősségvállalás

Ügyvédi Irodánk 

- annak vezetője és munkatársai - az alapítás óta folyamatosan, megszakítás nélkül fontos és kiemelt feladatnak tartja a hátrányos helyzetű térségek, társadalmi csoportok vagy egyének segítését, támogatását. Számtalan esemény történt, amire igazán büszkék lehetünk és amit mi magunk szerveztünk. Számos kiadvány, mű, tanulmány születéséhez nyújtottunk támogatást, vagy emeltünk emlékezésre, főhajtásra okot adó emléktáblát, szobrot, segítettünk fiatal tehetségeket a világ és a tudomány megismerésében, vagy csupán támogatást nyújtottunk arra érdemes és rászoruló személynek, családnak vagy közösségnek.

Tettük ezt mindig a Teremtőnek köszönő hálával és jó szívvel, mivel hiszünk közösségünk összetartó erejében, és abban, hogy magunk is - ugyan csekély módon - de igyekszünk a velünk élő világot élhetőbbé és jobbá tenni.

Néhány példa támogatásainkra

... a teljesség igénye nélkül

Memoria dignus

A történelem iránt érdeklődő ügyvédként, az Irodánk alapítójaként az elmúlt évben sikerült megírnom és kiadnom egy füzetet (könyvet).
A kötet alapjául, egy az egyetemi éveim alatt írott és szerkesztett, a trianoni diktátum 70 éves évfordulójára, 1991-ben az egyetemi padokban készített dolgozat szolgált. Akkor tanáraim, Kovacsics József és Rónai András professzor urak biztattak a téma áttekintésére, és előadás tartására, valamint dolgozat készítésre.
A megjelent mű címe is az akkori egyetemi emlékezésre és a közös munkára vonatkozik a jeles mentoraimmal. A dolgozattal, amit a füzetem egyebként tartalmaz, részt vettem tanulmányi versenyen (OTDK) és szép eredményt értünk el.
A századik évforduló alkalmat adott arra, hogy a történéseknek egy eltérő változatával egészítsem ki a korábbi, azóta már ismert, publikált tényeket. Olyan megközelítést kívántam egy kisterjedelmű füzetben felvillantani, ami nem igazán volt eddig ismert, vagy az egyébként kiváló történetírók nem így tekintettek ezekre a személyekre, történésekre. A füzet 100 darab sorszámozott példányban jelent meg a magánkiadásomban.

Könyvkiadás, műfordítás

Irodánk alapítója a kezdetektől elhivatott támogatója különféle irodalmi, történelmi és jogi vonatkozású kiadványok létrehozásának, szerkesztésének, gondozásának.

Néhány példát szeretnénk itt bemutatni.

1993-2006


A Rétköz és Közép-Szabolcs Felemelkedésért Alapítvány közreműkődésével minden évben a szabolcsi térség iskoláiban tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekek könyvajándékhoz jutottak. 


2007


Jótékonysági árverésen való részvétel a Suzuki szervezésében.


2009


A Rákos-mezei országgyűlések története, valamint a Végvárak Zuglóban kiadványok szerkesztése és megjelentetése. A példányokat a Széchenyi Könyvtáron túl az amerikai Kongresszusi Könyvtár is bekérte. A kötetek az Iroda támogatásával jöttek létre.


2010


A magyar kommunizmus áldozatai címet viselő kötet és konferenciasorozat megszervezése.


2010


A görögkatolikus egyház máriapócsi kegyhelyének felújítása során történő nagy összegű adomány, amely a közterület megújulását szolgálta.


2011


Tisza István néhai miniszterelnök szobrának felállításában való személyes közreműködés, valamint adomány. Irodánk vezetője tagja volt a Szoborállító Bizottságnak.


2012

A Vámbéry Ármin és más kelet kutatók emlékére szervezett expedíció és az abban való közreműködés. Támogatást nyújtottunk a Földgömb magazin számára, hogy hat magyar gimnazista fiatalember kijusson Kirgizisztánba és ott ismerkedjen a keleti világgal. Lefordításra került a Manasz c. őseposz, amely azóta több kötetet is megélt, azzal, hogy országaink vezetői is örömmel forgatják. Irodánk vezetője a Kirgiz kultúráért díjat is kiérdemelte a mű fordíttatásáért.


2013

Az újjászületett és megépült Bosnyák-téri Szt. Antal plébánia templomban harang adományozása, amely a Szt. István nevet viseli.


2014


 Közalapítvány támogatása


2015


Számítástechnikai eszközök és bútorok adományozása Kemecse és Demecser településeknek. Demecser-Borzsován a közösségi ház rendbetétele, és tecnikai eszközökkel történő felszerelése. 


2016


Kopjafa állításhoz támogatásnyújtás Salánk, kárpátaljai településnek.


2016


Beregszász és Huszt iskoláinak támogatása nagy értékű technikai berendezésekkel.


2017


Técső, a kárpátaljai Tisza melletti település református iskolája és kollégiumának támogatása nagy értékű eszközökkel.


2018


Székelykeve vajdasági (Szerbia) település iskolájának támogatása nagy értékű eszközökkel.

A magyarországi Tarpa településen működő oktatási intézmény támogatása.


2019


Tiszabökény, kárpátaljai település iskolájának nyújtott nagyértékű támogatás. 


2020


Egészségügyi dolgozókat segítő alapítvány támogatása nagy összeggel.